Vores services

Aktuelle konverterings muligheder

Du kan ikke selv overvåge dit realkreditlån, med mindre du har et IT-system. Det har vi brugt mere end 15 millioner kr. på at udvikle. Det havde vi ikke gjort, hvis det ikke var nødvendigt.

Medio november: Lurer på omlægning fra 2,5 pct. til 5 pct.

Mange 2 pct. lån er nu omlagt til 5 pct. og det har kunnet ske med en kursforskel på omkring 16 point. Det er lige netop nok til at sikre en break-even for omlægningen på 10 år. Lige i øjeblikket er kursforskellen indsnævret til omkring 15 kurspoint. Det er en følge af at renten er faldet lidt igen, så de nye 5 pct. lån med afdrag ligger i kurs 99,21 mens indfrielseskursen på 2 pct. 2053 med afdrag er på 84,15. Hvis renten stiger lidt igen, så 5 pct.kommer lidt væk fra kurs 100, så vil kursforskellen formentlig igen stige lidt, så de sidste kan få omlagt fra 2 pct. til 5 pct.
Det næste der kunne komme på tale er omlægning fra 2,5 pct. til 5 pct. Her skal vi helst have en kursforskel på 13-14 kurspoint før break-even kommer højt nok op. Lige nu kniber det lidt. 5 pct. med afdrag ligger på kurs 99,21 og indfrielseskursen på 2,5 pct. 2053 med afdrag er på 87,30. Det er en kursforskel 11,91 kurspoint, og så kommer break-even ned under 8 år, og det er efter vores vurdering lige i underkanten af det vi anbefaler. Men også her har vi flere gange set den sammenhæng, at når den obligation man skifte over til kommer lidt under kurs 100, så vokser forskellen mellem indfrielseskursen og kursen på det nye lån. Det er først og fremmest kursforskellen man skal holde øje med mere end om man er tæt på kurs 100 med det nye lån.
Hvis renten i stedet falder, så 5 pct. ikke længere er en mulighed (når kursen kommer over 100), så kan det i stedet for nogle låntagere komme på tale et gå fra 2,5 pct., til 4 pct. Her har vi i øjeblikket en kursforskel på næsten 9 kurspoint, og det er nok til at break-even er oppe på 10 år. Det gælder f.eks. ved omlægning af et lån på 3 mio. kr.
Nedenfor er der link til obligationskurserne, så der er mulighed for at følge udviklingen
Kurs
Med afdrag 30 år
Uden afdrag 10 år
Totalkredit
0,5%
Realkredit Danmark
0,5%
Totalkredit
1%
Realkredit Danmark
1%
Totalkredit
1,5%
Realkredit Danmark
1,5%
Totalkredit
2%
Realkredit Danmark
2%
Realkredit Danmark
2,5%
Totalkredit
2,5%
Realkredit Danmark
3%
Totalkredit
3%
Totalkredit
3,5%
Realkredit Danmark
3,5%
Totalkredit
4%
Realkredit Danmark
4%
Realkredit Danmark
5%
Totalkredit
5%

Du skal bruge ”budkursen”, da den er udtryk for hvor meget investor vil betale for de obligationer, som du skal sælge. Derfra skal du trække kursskæringen, som er 0,2 i Totalkredit eller 0,25 i Realkredit Danmark. Gennemsnitskursen den foregående dag skal være under 100, før du kan få et lånetilbud.

RealRåds kunder kan også lade os undersøge, hvilken kurs der kan handles til direkte på fondsbørsen. De oplyste kurser i linkene er desværre ikke altid reelle kurser, men blot kurser, som realkreditselskabernes såkaldte ”marketmakere” fastsætter. Det kan du regne med, hvis forskellen mellem bud og udbud er 0,4 point.

Når det er muligt, og du vælger at lade RealRåd formidle obligationssalget, sker det gennem vores fondsmægler, som sætter obligationerne i udbud hos andre mæglere. Her er kursskæringen 0,1 og ofte er spotkursen også bedre.

Hvis du bruger RealRådmodellen til afdragsfrihed, kan du bruge kursen som gælder for lån med afdrag. På den måde skal du både låne mindre, og du sparer det forhøjede bidrag som kan være op til ca. 0,33 %.