Services

RealRåd kæmper for billigere
obligationshandel for forbrugeren

Realkreditlån er baseret på obligationer, som sælges, når et lån udbetales, og købes, når et lån indfries.

Services

Realkreditlån er baseret på obligationer, som sælges, når et lån udbetales, og købes, når et lån indfries. Tidligere skete det på fondsbørsen, men i dag afregner kreditforeningerne lånene udenom fondsbørsen. Nu fastsætter de selv en kurs, som de skønner er markedskursen, hvorfra der bliver skåret i kursen. Efterfølgende bliver ”markedskursen” indberettet til fondsbørsen, og på den måde ser det ud som om, der er tale om børskurser. Men det er der ikke.

Rigtige børskurser er, når en sælger, f.eks. dig, udbyder obligationer på fondsbørsen, og når en køber byder på dem. Det har RealRåd gjort i 20 år, og vi kan stadig gøre det, når du har dit lån i Totalkredit gennem vores samarbejdspartner Totalbanken. Det kaldes Best Execution. I videoen forklarer vi, hvad Best Execution er, og hvad det betyder for dig.

Som nævnt i videoen har RealRåd via Konkurrencestyrelsen sørget for anbefaling om ny lovgivning om retten til at handle sine obligationer, som det har været tilfældet historisk set. Du kan læse mere i erhvervsministerens “Opfølgning på Konkurrencerådets rapport om realkreditmarkedet“, og se den konkrete anbefaling, som er “Anbefaling 16 om råderet over udstedte realkreditobligationer“.

Du kan altså handle billigt igennem RealRåd eller dyrt igennem andre.

Fordele ved at bruge RealRåd til at handle dine obligationer

  1. Du ved, at du handler til markedskurs, da handel sker via et fondsmæglerselskab, som har lavere kursskæring end normalt 0,2-0,25 point. Og måske er spotkursen bedre.
  2. Du får resultatopgølsen med beregning af ny effektiv rente i Accurat. Kun RealRåd kan levere disse beregninger.
  3. Mulighed for flere konverteringer med RealRådmodellen.
På kort sigt er det selvfølgelig godt at spare penge på obligationshandlerne, men på længere sigt betyder lavere omkostninger også, at du kan konvertere lån oftere med de gevinster, der følger.