Privatlivspolitik i forbindelse med ACCURAT APP

Som kunde hos RealRåd sparer du penge på dine boliglån uden risiko

Privatlivspolitik: Sådan håndterer vi dine data

ACCURAT udbydes af RealRåd ApS. RealRåd ApS er derfor ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, der behandles i ACCURAT. ACCURAT opbevarer dine oplysninger hos en underleverandør i henhold til persondataloven. Dine oplysninger videregives ikke til andre uden dit udtrykkelige samtykke.

I det følgende kan du læse, hvilke oplysninger der behandles i ACCURAT, og hvad de bruges til

Når du bruger ACCURAT, behandles en række oplysninger, bl.a. den adresse du taster ind og de offentliggjorte eksisterende lån, der er i den pågældende ejendom på adressen. ACCURAT henter oplysninger om eksisterende lån i ejendommen fra Det Digitale Tinglysningssystem. Herudover behandles oplysninger om de eksisterende lån på baggrund af de oplysninger, som du taster ind.

Hvis du ikke længere ønsker at bruge ACCURAT, kan du slette dine data fra vores servere.

Kontakt RealRåd herunder for at slette dine oplysninger i ACCURAT

Klik på knappen herunder hvis du ønsker at slette dine data i RealRåds ACCURAT. Vi viderestiller dig, så du sender en mail til os. I denne mail bedes du skrive i emnefeltet, at du ønsker at slette dine oplysninger/data i ACCURAT.

Slet mine data i ACCURAT

Privacy policy regarding the ACCURAT APP

Som kunde hos RealRåd sparer du penge på dine boliglån uden risiko

Privacy policy: How we manage your data

ACCURAT are offered by RealRåd ApS. Therefore, RealRåd ApS is responsible for the management of your personal informations which are being handled in ACCURAT. ACCRUAT keep your informations with a subcontractor in accordance with the personal data protection act. Your informations will not be passed along to others without your definite consent.

In the following you can read about what informations there are being handled in ACCURAT, and what these informations are used for

When you are using ACCURAT, a number of informations, such as the address you choose to type in, and the official existing loan there is in the real-estate at the address, are being handled. ACCURAT collects the informations about the existing loan in the real-estate from the Digital Registration System. In addition to this, the informations about the existing loan are being handled based on the informations and data that you choose to type in.

If you no longer wish to use ACCURAT, you can delete your data from our servers.

Contact RealRåd below for deleting your data in ACCURAT

Click the button below if you wish to delete your data/informations from RealRåd’s ACCURAT. By clicking the button we divert you to your e-mail system. When sending an e-mail to us about your wish to delete your data in ACCURAT, please write in the subject box that the e-mail is about deleting your data in ACCURAT.

Delete my data in ACCURAT